Lijst chronische aandoeningen

Bepaalde aandoeningen komen voor op een lijst die door de overheid is samengesteld. Vanaf de 21e behandeling zullen de kosten worden vergoed uit de basisverzekering, de eerste 20 behandelingen komen voor rekening van de aanvullende verzekering of van de patiënt zelf.
Een aantal aanvullende verzekeringen dekt in geval van een 'chronische aandoening' wel de eerste 20 behandelingen. Lees dit goed na in uw polisvoorwaarden of vraag daarom bij uw zorgverlener.
Het is ook zo dat bij aandoeningen die levenslang zijn de 20 behandelingen slechts eenmalig niet vergoed worden. Ook geldt dat wanneer die 20 behandelingen al betaald zijn bij overstappen van verzekeraar deze niet opnieuw in rekening gebracht kunnen worden. 

De aandoeningen die vallen onder de basisverzekering zijn te vinden op bijlage 1 van besluit zorgverzekering. Via deze link komt u op de website van de overheid

Voor fysio- en oefentherapeuten staat een meer uitgebreide lijst met uitleg onder de besloten site voor leden van Zorgvergoeding.com